Lidgeld

Het lidgeld wordt telkens betaald voor de periode van één kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar), en dient dus jaarlijks hernieuwd te worden.

Duiker

Het normale lidgeld bedraagt 150€. In dit lidgeld is het volgende inbegrepen:

Nieuwe (ongebrevetteerde) leden

Promotie

Nieuwe leden die voor de eerste maal inschrijven en nog geen duikbrevet hebben, betalen een promotie pakket van 300€. In dit pakket is het volgende inbegrepen:

Studenten krijgen nog een extra korting van 50€ en betalen slechts 250€ voor het promotie pakket.

Bij een inschrijving in de periode tussen 01/09 en 31/12, betaal je voor deze resterende periode nog 50€ extra, samen met het normale lidgeld voor het volgende kalenderjaar.

Samenwonenden

Een tweede (of volgende) lid van hetzelfde gezin (wonend onder hetzelfde dak) krijgt een korting van 50€ en betaalt dus slechts 100€.

Huur duikmateriaal

Voor het huren van clubmateriaal (flessen, trimvesten en ontspanners) voor de openwater duiken vragen wij een éénmalige bijdrage van 30€ per jaar voor onderhoud, slijtage, etc. Dus geen huurprijzen per duik of per dag.

Zwemmer

Leden die enkel komen zwemmen (met of zonder vinnen) tijdens onze wekelijkse trainingen, kunnen zich inschrijven als “zwemmer”. Het lidgeld bedraagt dan 90€ voor de verzekering, de inkom van het zwembad en het abonnement op de Hippocampus.

Zwemmende leden ontvangen geen CMAS kaart en moeten geen jaarlijks medisch onderzoek ondergaan. Met zwemmen wordt bedoeld dat zij niet deelnemen aan duiktrainingen of zwemmen met snorkel en bril. Indien zij wel wensen deel te nemen aan de trainingen, moeten ze een medisch strookje binnenbrengen. Ook leden die deelnemen aan vinzwemmen (openwater) moeten een medisch onderzoek ondergaan.

Steunend lid

Leden die wensen aangesloten te zijn zonder medisch in orde te zijn, kunnen zich inschrijven als “steunend lid”. Het lidgeld bedraagt dan minimaal 40€. Wil je de club extra steunen op financieel vlak, dan kan je steeds vrijblijvend een hogere bijdrage betalen.

Steunende leden ontvangen geen CMAS kaart en zijn niet verzekerd, waardoor zij niet kunnen deelnemen aan de zwembadtrainingen of de openwater duiken.